50

மருத்துவ குணங்கள் அதிகம் நிறைந்த 50 வகையான, முளைக்கட்டிய பயிறு வகைகள், பாரம்பரிய அரிசி வகைகள், சிறுதானிய வகைகள், நவதானிய வகைகள், பாரம்பரிய பருப்பு / பீன்ஸ் வகைகள், உலர் கொட்டை வகைகள் ஆகியவற்றைக் கொண்டு ஆரோக்கியமான முறையில் தயாரிக்கப்பட்ட முளைக்கட்டிய சத்துமாவு

Prepared in a healthy way with 50 varieties of traditional rice varieties with medicinal properties, sprouted gains, pulses, whole grains and dried nuts.

Made with sprouted ingredients

FREE SHIPPING ALL OVER TAMIL NADU

OUR PRODUCTS

Sri Health Food

SPROUTED HEALTH MIX 950g
₹ 480

Sri Health Food

SPROUTED HEALTH MIX 475g
₹ 260

Hand Made

We make every process of preparing this “Nutrition Flour” at home. Ingredients are hygienically handled by our women. Rest ensured with the quality of our product.

Organic

We use organically grown hand-picked millets. Most of ingredients are home grown,  we make sure it is 100% gluten-free. The mix is nutritious blend of cereals, millets and pulses

Free Shipping

All over Tamil Nadu we make free delivery of the product without any additional charge. However, within India and outside TN, we charge minimum as shipping cost.